Tävlingar

2022

Klubbmästerskap i Rally, Folkrace & Rallycross 2022 för Enköpings MK’s medlemmar

Samtliga tävlingar i KM serien körs på vår folkracebana. 

Nytt för 2022! Tävlingsupplägget är att totalt fyra deltävlingar körs under två KM-dagar. Det vill säga att en deltävling körs på förmiddagen och den andra på eftermiddagen. I en välbehövlig lunchpaus läggs banan om. Sträckan körs totalt tre gånger under per deltävling

– Deltävling 1&2     18/6 
– Deltävling 3&4     1/10

Regler:

 • KM körs ihop oavsett bilklass, FR/RC/RA men delas i 2st förarklasser, junior/ungdom samt senior. Från och med att den tävlande fyllt 18 tävlar denne som senior.
 • Den tävlande måste ha sin tävlingslicens i Enköpings MK för att få tillgodoräkna sig KM-poäng. 
 • Tidstillägg för trimmade bilar =1sek/SS km
  – Otrimmade klasser; Grupp E, Grupp F, VOC
  – Trimmade klasser; Övriga rallyklasser samt folkrace och rallycross
  – Junior och ungdomsklasser har inga tidstillägg
 • Poängberäkning per tävling; 25, 23, 21, 20, 19. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
 • Särskiljning sker efter placering i sista deltävlingen
 • Dubbla poäng i sista deltävlingen.
 • Det krävs att alla tre omgångar under en deltävling har påbörjats för att resultatet ska räknas.
 • Totaltiden för de 2 bästa sträckorna räknas ihop.
 • Det är tillåtet att dela bil och kartläsare.
 • Kartläsare är frivilligt för rallyekipage (kartläsaren måste ha licens eller lösa PR licens).
 • Bil och utrustning enl. SBF reglemente.
 • Betalning av startavgift sker på plats via Swish
  – Seniorer 800kr varav 200kr går till prispott (för en tävlingsdag) som fördelas enl. nedan efter den sista deltävlingen.
    1:an 40%
    2:an 30%
    3:an 20%
    4:an 10%
  – Juniorer och ungdomar betalar 300kr, och klubben ordnar någon form av pris
 • Hela startavgiften betalas på förmiddagen men om föraren skulle tvingas bryta innan andra omgången startats återbetalas halva startavgiften.
 • Vandringspriset förvaras i klubblokalen och erövras efter 3 inteckningar.  

Avslutningsfest med prisutdelning i klubblokalen!