Träningskort Detaljer

Kostnaden är
Enskild medlem: 1000:- per träningssäsong
Familj: 1500:- per träningssäsong 
Nytillkomna medlemmar som tar tävlingslicens för EMK erhåller kortet utan kostnad det år licensen tas

Träningssäsong
Träningssäsongen är från vecka 13 till och med vecka 39. Men styrelsen kan komma att justera träningsperioden beroende på väderlek och arbeten på banan.

Vem kan köpa träningskort
Kortet kan köpas av klubbmedlemmar som innehar en giltig tävlingslicens hos Enköpings MK. 

Hur distribueras träningskortet
Träningskorten kommer att mailas ut i digital form som PDF.

Hur beställer man träningskortet
Det finns bara ett sätt att beställa träningskort: 

Du beställer ditt träningskort här!

Återbetalning av träningskortavgiften
Det finns möjlighet att få tillbaka avgiften för träningskortet i slutet av säsongen genom att samla 10 arbetspoäng som träningsledare på våra träningar. Som träningsledare krävs att man är minst 18 år och har en funktionärslicens för Tävlingsledning C.
Du ansöker själv om återbetaning hos styrelsen under veckorna 40-48.

Så samlar du poäng
Du kan samla poäng om du har

  • licens för Tävlingsledning C och är minst 18 år
  • förbokat dig dig för minst 10 poäng som träningsledare via hemsidan
  • förbokat dig senast den 8 mars, och
  • genomfört uppdraget under träningsäsongen (v.13-39)

Bokningar efter 8 mars 
Bokningar efter den 8 mars ger inga poäng och ska göras senast 7 dagar innan träningstillfället.

Poänglista 
Måndag 2 poäng
Onsdag  2 poäng  
Lördag  3 poäng 
Söndag 3 poäng

Så här går förbokningen som träningsledare till
Förbokningen gör du själv genom att lägga in tiderna i Träningskalendern.

Vi kan inte garantera att det finns träningsdagar till alla träningsledare som förbokar sig. Tar antalet träningstillfällen slut före den 8 mars så är det anmälningsdatumet som registreras i databasen på hemsidan som gäller som turordning för tilldelningen av träningsledare tillfällen. 

Hur får man licens med Tävlingsledning C?
Medlemmar med funktionärslicens (F) eller tävlingslicens och som är minst 18 år kan efter att arbetat som funktionär på två tävlingar begära uppklassning till Tävlingsledning C.

Om jag får förhinder?
Vid förhinder så är det medlemmens ansvar att hitta ny träningsledare inom klubben. Vid sånt byte av träningsledare har medlemmen skyldighet att meddela klubben så kalendern hela tiden är korrekt. Medlem som inte hittar ny träningsledare utan låter banan vara stängd mister omgående sin rätt att söka återbetalning av avgiften.